JALAL KOMPANG

ZIKIR TRADISI EZHAR
Home
BIOGRAFI
SEJARAH EZHAR
LAMBANG EZHAR
ZIKIR TRADISI EZHAR
ADAT BERADAT EZHAR
PUKULAN EZHAR
LAGU RASMI EZHAR
PAKAIAN EZHAR
SALASILAH GURU
SIJIL TAULIAH
SALASILAH PERGURUAN KESENIAN EZHAR
AHLI MAJLIS JEMAAH GURU-GURU
PROFIL PAKGURU
PROFIL PEGAWAI ADAT
AJK PENTADBIRAN EZHAR PUSAT
AJK PERHUBUNGAN ZON KUALA LUMPUR
PROFIL CAWANGAN ZON KUALA LUMPUR
JADUAL LATIHAN CAWANGAN ZON KL
UNDANGAN BERSEJARAH
CABARAN RAJA KOMPANG
KERATAN AKHBAR SINAR HARIAN
TEMPAHAN PERSEMBAHAN

  

 

Kesenian Kompang EZHAR mempunyai 12 Zikir Tradisi iaitu :

NO

ZIKIR

PUKULAN

1

BISMILLAHI

HADRAH

2

MUHAMMAD’DUNYA

HADRAH

3

WULIDAL HABIB

HADRAH

4

A’INI

HADRAH

5

ALLAH MUSA

HADRAH

6

ALLAH QATINAN

HADRAH

7

ALLAH WAALIHIM

HADRAH

8

ALLAH KHAIRUMAN

HADRAH PENDEK

9

YARABBANA

HADRAH PENDEK

10

ALHAMDULILLAH

BERTEH

11

SALLALLAH

BARU

12

KHOD’SA

RANCAK

jalalkompang.tripod.com

   

COPYRIGHT JALAL KOMPANG @ KOMPANG EZHAR 2008